Trükitud plekk

Pakendi puhul on oluline hea välimus. Üheks komponendiks selle rõhutamisel on kõrgekvaliteediline trükk.
Täiendavalt aerosoolpudeli trükkimisele pakub Metaprint trükiteenust ka teistele metallpakendi tootjatele.

 

 • Trükitehnoloogia

  Trükkimiseks kasutame traditsioonilist ofset trükitehnoloogiat, mis võimaldab saavutada kujutise kõrge optilise kvaliteedi.

 • Trükiprotsess

  Trükiprotsess algab trükiettevalmistusest, mis põhineb kliendilt saadud disainmaterjalil. Trükiettevalmistus kui võtmeprotsess tagab hilisema kvaliteetse lõpptulemuse.

  Metaprint’is kasutuselolev tänapäevane täisdigitaalne trükiplaatide ettevalmistusprotsess (CTP) võimaldab kliendi disainmaterjali käidelda ilma kvaliteedikadudeta.

  CTP tehnoloogia kombineeritud mitmevärvilise ofset UV või Conventional trükitehnoloogiaga garanteerib kliendile oodatud lõpptulemuse.

 • Kvaliteet

  Trükiprotsessi käigus kontrollitakse regulaarselt toote kolorimeetrilisi väärtuseid. Samaaegselt hindavad kogenud trükispetsialistid tulemust visuaalselt.