Over het bedrijf

AS Metaprint is een fabrikant van versierde spuitbussen. Het bedrijf is gevestigd in de hoofdstad van Estland.

Het bedrijf heeft sinds 1995 als een onafhankelijke rechtspersoon gewerkt, hoewel we meer dan honderd jaar ononderbroken fabricage-ervaring hebben in deze bedrijfstak.

Ons bedrijf is nu uitgebreid tot een bedrijf met bijna 200 werknemers die over de modernste technologieën op dit gebied beschikken.

We hebben de meest kritieke productieprocessen verdubbeld met gerichte investeringen en ontwikkelingsactiviteiten

 

 

Geschiedenis

2011

In 2011 kwam er een nieuw logistiek centrum in Tallinn

 

Kwaliteits- en milieubeleid

Het kwaliteits- en milieubeleid van Metaprint is gebaseerd op onze fundamentele waarden:

  • klantgerichtheid
  • verantwoordelijkheid
  • milieuvriendelijkheid
  • duurzaamheid


Klantgerichtheid

Onze activiteiten zijn gebaseerd op de behoeften en verwachtingen van onze klanten, en het is ons doel om de klanttevredenheid voortdurend te verbeteren. Voor Metaprint betekent klantvriendelijkheid flexibele opvolging van bestellingen, tijdige leveringen en langetermijnplannen voor ons bedrijf.


Verantwoordelijkheid

Door het ondersteunen van duurzame ontwikkeling hebben we omstandigheden geschapen om het welzijn, de veiligheid en de zelfontwikkeling van onze werknemers te bevorderen. We bieden een open en inspirerende werkomgeving. We moedigen onze werknemers aan om nieuwe vaardigheden te verwerven en te gebruiken en hun beste werkervaringen te delen.

Elke werknemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn of haar werk.


Milieuvriendelijkheid


We volgen de eisen van de milieuregels.

Door optimaal gebruik te maken van grondstoffen en energie verminderen we de impact op het milieu. Door te sorteren en te recycleren beperken we de hoeveelheid afval tot het minimum. We vermijden vervuiling in onze activiteiten.

Op basis van het milieubeleid van Metaprint werden specifieke doelstellingen en taken opgesteld die minstens eens per jaar herzien worden.


Duurzaamheid

Samen met onze klanten zoeken we naar langetermijnoplossingen. Als betrouwbare leverancier bieden we onze klanten eenvoudige en professionele samenwerking die duurzaamheid waarborgt.

In samenwerking met gespecialiseerde onderwijsinstellingen en hogescholen leveren we een bijdrage aan de maatschappij – door toekomstige specialisten op te leiden en door mee te werken aan de totstandkoming van een nieuw drukkerscompetenciecentrum in Estland.


Conformiteit van het beheersysteem

Ons managementsysteem is conform de eisen van de normen ISO 9001:2015 (kwaliteitszorgsysteem), ISO 14001:2015 (milieuzorgsysteem) en ISO 22000:2005 (voedselveiligheidssysteem).