Ettevõttest

AS Metaprint on Eesti kapitalil põhinev dekoreeritud metalltaara tootja.

Firma tegutseb iseseisva juriidilise isikuna alates 1995. aastast, kuigi antud tegevusvaldkonnas on meil üle saja aasta pikkune katkematu tootmiskogemus.

Tänaseks oleme kasvanud ettevõtteks, kus töötab ligi 200 inimest, kelle kasutada on kõige ajakohasemad tehnoloogiad antud tegevusvaldkonnas.

Sihipärase investeerimis- ja arendustegevusega oleme dubleerinud kõik kriitilised tootmisprotsessid.

 

 

Ajalugu

2000

AS Metaprint iseseisvus, jätkates plekile trükkimise ja lakkimise teenuste pakkumist

 

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Metaprint’i kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhineb meie põhiväärtustel:

  • Kliendikesksus
  • Vastutustunne
  • Keskkonnasäästlikkus
  • Jätkusuutlikkus


Kliendikesksus

Lähtume oma tegevuses klientide vajadustest ja ootustest ning meie eesmärk on klientide rahulolu pidev suurendamine. Kliendikesksus tähendab Metaprint’i jaoks paindlikkust tellimuste täitmisel, tarnete täpsust ning pikaajalist vaadet oma ärile.


Vastutus

Toetades jätkusuutlikku arengut, oleme loonud tingimused oma töötajate heaoluks, ohutuseks ja arenguks. Pakume avatud ja inspireerivat töökeskkonda. Julgustame oma töötajaid omandama ja kasutama uusi oskusi ning jagama parimaid töökogemusi.

Iga töötaja vastutab oma töö kvaliteedi eest.


Keskkonnasäästlikus

Järgime keskkonnaalaseid seadusandlikke nõudeid.

Tooraine ja energia optimaalse kasutamisega vähendame keskkonnale avaldatavat mõju. Sorteerimise ja taaskasutuse kaudu viime tootmisjäätmete hulga miinimumini. Oma tegevuses väldime saastamist.

Lähtudes Metaprint’i keskkonnapoliitikast on püstitatud konkreetsed eesmärgid ja seatud ülesanded, mis vaadatakse läbi mitte harvemini kui kord aastas.


Jätkusuutlikus

Otsime oma klientidega alati pikaajalisi lahendusi. Olles usaldusväärne tarnija, pakume lihtsat ja asjatundlikku koostööd, mis tagab jätkusuutlikkuse.

Koostöös erialaõppeasutuste ja kõrgkoolidega anname oma panuse ühiskonda – koolitades tulevasi spetsialiste ja osaledes uue trükikompetentsi keskuse loomisel Eestisse.


Juhtimissüsteemi vastavus

Meie juhtimissüsteem vastab ISO 9001:2015  kvaliteedijuhtimissüsteemi, ISO 14001:2015  keskkonnajuhtimissüsteemi ning ISO 22000:2005 toiduohutuse juhtimissüsteemi nõuetele.

 

Hinnang Metaprindi aastatepikkusele tööle

Metaprint on läbinud pika ja töömahuka testimisprotsessi, mille lõppedes omistati Metaprindile ISO 12647-2 sertifikaat, mis on suunatud Metaprindi rahvusvahelistele klientidele, et tagada ennustatavat, esmaklassilist ja stabiilset trükitehnilist kvaliteeti.

ISO definitsioon käsitleb kõrgendatud nõudeid kvaliteetsele toodangule, teenustele, tootmisprotsessidele, -materjalidele ja -süsteemidele.  Tunnistus kinnitab, et sertifikaadi saanud ettevõte järgib igapäevases töös kehtestatud rahvusvahelist ofsettrüki ISO12647-2 standardi nõudeid ja Process Standard Offset (PSO) täpsusklassi tingimusi.

ISO 12647-2 on kinnitus, et trükitehniline tootmisvoog on kogu tootmisprotsessi ulatuses standardiseeritud, etapiliselt kontrollitav ning uuesti reprodutseeritav igal ajahetkel. ISO12647-2 ja PSO nõuete edasiarendamine lubatud hälbe vähendamise teel tagab Metaprindile trükitehnilise kvaliteedieelise rahvusvahelisel metal décor turul.